در سال 2017 ، فدک گل لیان با شرکت تعاونی روستاییان مرکز تبریز توافق نامه سرمایه گذاری مشترک امضا کرد. براساس این توافق نامه ، هدف احیای گلخانه های متروکه و یا ایجاد گلخانه های جدید و کارآمد در استان برای فراهم آوردن فرصت های شغلی برای افراد محلی و توانمند سازی صنعت در منطقه بود.

مساحت تعیین شده برای این توافق نامه 6000 متر مربع با حدود 50 کارگر در استان آذربایجان شرقی است.

پس از گذشت یک سال از تاریخ توافق ، یک کانتینر حمل و نقل گیاهان فقط از این گلخانه ها که در اواخر سال 2018 به طور مستقیم به سلطان عمان ارسال می شوند و محصولات بیشتری از آن زمان آماده فروش و صادرات می شوند.