پرسنل اداری

یاسر غرقی شفیع
مشاور بازرگانی
مهندس امید دشتی
مدیر گلخانه های مرکزی شرکت
مهندس محمدرضا تقوی
کارشناس آموزش و تولید
مجتبی مشتاقی
کارشناس تولید
سمیر حمیدی
طراح
حمید آرویش
کارشناس فنی و اجرایی
شریفه اسعسی
کارشناس آموزش شبکه های مجازی
حامد جعفر زاده
کارشناس فروش
نادر بهرامی
کارشناس فروش
فرزاد توجه
حسابدار
مهندس کامران جراحی
مدير امور بين الملل و مديريت واحد كشت بافت
فائزه اسکندری
طراح
ياسمن ذاکری
طراح
ثريا یدی ازمايي
امور اداری
امير نوربخش
واحد فروش
حسين دامغاني
واحد فروش
ارش اكبر
واحد فروش
آقای اطهری
واحد كارشناسي و مشاوره
سید سمیر اطهری
مشاور